Na této stránce vidíte všechny důležité informace o daném servise.

1. název servisu

2. sériové číslo

3. jméno produktu

4. datum vŕoby

5. aktuální majitel

6. adresa

7. požadovaný datum přijetí servisu

8. datum přijetí

9. datum ukončení

10. detail servisu - zobrazení krokového manuálu pro konkrétní pravidelný servis. Ke konkrétnímu kroku je možné přiradit text a náhradní díl.

11. všechny pravidelné servisy na produkt - na stránce je vyobrazen seznam všech nepřijatých a přijatých pravidelných servisů ve vaší firmě. Kliknutím na konkrétní servis v rámci tabulky se dostanete na detail servisu.

V pravém horním rohu se nachází tlačítko (ozubené koleso), které reprezentuje editační funkci, prostřednictvím kterého můžete: zobrazit detail produktu a smazat servis.


Protect6 label

Complex service system with the intelligent label

Product registration