Na této stránce vidíte všechny důležité informace o danéhom korkovém manuále.

1. název manuálu

2. jazyk manuálu

3. poslední verze

4. poslední úprava

5. popis

6. editace manuálu

V pravého horním rohu se nachází okénko s názvem verze, prostřednictvím kterého můžete vytvářet několko verzí daného manuálu a okénko s názvem jazyk, kterým určujete v jakém jazyce je daný manuál napsán.

V levém rohu je seznam kroků. Pomocí tlačítka "Přidat krok" můžete manuál třídit (škálovat) podle jednotlivých kroků.

U jednotlivých kroků je možnost omezit viditelnost (všichni, servisní technici a višší, administátoři a překladatelé).

V pravém horním rohu máte 4 tlačítka, které znázorňují:

- překlad manuálu

Je možné si nastavit jazyk, z kterého se bude vycházet pomocí výběrového tlačítka "Jazyk zdrojové kapitoly" a překladat daný text do předem připraveného textového pole.

- histórie změn manuálu

Je možné si přezrít jaké změny byli v texte provedeny, prostřednictvím výběru konkrétního datumu.

- editaci manuálu - tato funkce umožňuje přepis textu.

-vymazání manuálu

Pod každou kapitolou se nachází prostor pro interní poznámky editora.

Taktéž je možné ke každé kapitole nastavit otázky od uživatelů. Kliknutím na tlačítko můžete v rámci modálního okna vybrat otázku ze seznamu.

Posledním krokoem je možnost přidání náhradního dílu k dané kapitole. Kliknutím na tlačítko "Přidat díl" můžete v rámci modálního okna vybrat náhradní díl ze seznamu a spojit ho s danou kapitolou.

7. propojení s produktama

Na stránce je vyobrazen seznam produktů, které jsou spojeny s konkrétním krokovým manuálem. Kliknutím na konkrétní produkt se můžete dostat na detail produktu. Produkt je možné ze seznamu vymazat nebo nový produkt vložit (prostřednicvtím modálního okna je nutné vybrat verzi manuálu, typ produktu a produkt).

V rámci seznamu máte možnost zaškrtnout okénko při jednotlivých produktech a vyznačené položky převést na novší verzi daného manuálu.

V pravém horním rohu se nachází tlačítko (ozubené koleso), které reprezentuje editační funkci, prostřednictvím kterého můžete: editovat manuál nebo odstránit manuál.


Protect6 label

Complex service system with the intelligent label

Product registration