Na této stránce vidíte všechny důležité informace o dané otázce.

1. název otázky

2. sériového číslo

3. jméno produktu

4. datum výroby

5. aktuální majitel

6. adresa

7. detail otázky

Přehled otázek přijatých od uživatelů a odpovědí. Kliknutím na jednotlivé okénka se zobrazí číslo IP adresy a přesný čas a datum, kdy byla otázka položena.

Pod položenou otázkou je textové pole, prostřednictvím kterého můžete na otázku odpovědet. Pro zjednodušení odpovědi je možné vybrat z již zodpovězených otázek.

Když nastane situace kdy bude nutné vyřešit danou otázku objednaním náhradního dílu, je možné k dané otázce konkretní náhradní díl připojit.

8. přepojení s manuálem - seznam manuálu, s kterým je daný typ produtku spojen. Prostřednictvím tlačítka je možné další manuál do tohoto seznamu přidat. V madálním okně je nutné vybrat manuál ze seznamu a verzi.

9. všechny otázky na produkt - na této stránce je vyobrazen seznam všech nevyřešených a vyřešených otázek k danému produktu. Kliknutím na konkrétní otázku v rámci tabulky se dostanete na detail otázky.

V pravém horním rohu se nachází tlačítko (ozubené koleso), které reprezentuje editační funkci, prostřednictvím kterého můžete: detail produktu, uzavřít otázku, spojit s manuál nebo vymazat otázku.


Protect6 label

Complex service system with the intelligent label

Product registration