Stránka statistiky Vám slouží pro celkový přehled. Na stránke vidíte:

- graf příjmů nového servisu

(graf zobrazuje počet týkajících se servisů, počet produktů, které se na servise nacházejí, počet pravidelných servisů)

- počet poptávek

(graf znázorňující počet poptávek za den)

- aktuální pozice tabletů (mobilního zařízení)

(aktuální pozice zobrazena na mapě - mapu lze přiblížit nebo oddálit)

- typy uživatelů

(procentně zobrazení typů uživatelů v dané firmě: manažer, výrobní technik, servisní technik)

- historie aktivit uživatelů

(grafické zobrazení aktivit uživatelů podle typu uživatelů v čase)


Protect6 label

Complex service system with the intelligent label

Product registration