Kliknutím na konkrétního uživatele v rámci tabulky se dostanete na detail uživatele. Na této stránce vidíte všechny důležité informace o dané osobě.

1. jméno

2. pozice

3. e-mail

4. telefon

5. graf historie aktivit uživatelů v čase

6. konkrétní historii aktivit, rozepsanou v jednotlivých bodech

7. licenční podmínky

8. vlastní produkty - jestli daný uživatel osobně vlastní určité produkty (kliknutím na daný produkt se dostanete do detailu daného produktu)

9. provedené poptávky - počet vybavených poptávek

10. servis - seznam otázek (které jsou položeny nebo už odpovězeny), seznam produktů na opravě (produkty, které se na opravě nacházejí nebo již byli opraveny) a seznam pravidelných servisů (nadcházející se servisy, provedené pravidelné servisy)

V pravém horním rohu se nachází tlačítko (ozubené koleso) - editační funkce, prostřednictvím které můžete daného uživatele editovat nebo smazat. V rámci editace můžete uživatelovi pozměnit zákldaní informace.


Protect6 label

Complex service system with the intelligent label

Product registration