K produktu můžete označit i jeho součástky, například vidlici předního kola. Stačí vyplnit tři základní políčka, stejně jako u základního přihlášení produktu.

  1. NÁZEV SOUČÁSTKY
  2. VÝROBNÍ ČÍSLO
  3. POPIS SOUČÁSTI


Pod tabulkou se nachází možnost přidat další součástku.Protect6 label

Complex service system with the intelligent label

Product registration