NÁZEV VÝROBKU

  1. jedná se o firmu a model dohromady
  2. např.: ROCK MACHINE - Torrent 30
  3. např.: PELLS - Razor Comp D

SÉRIOVÉ ČÍSLO PRODUKTU

  1. je důležitou součástí známky
  2. naleznete jej v dokumentaci o koupi
  3. u jízdního kola je vyraženo na spodní straně rámu

VERZE PRODUKTU

  1. jedná se o verzi nebo rok výroby
  2. např. model 2015 nebo verze 2.0

DATUM VÝROBY/POŘÍZENÍ

  1. stačí kliknout do pole a z kalendáře vyberete datum

POPIS PRODUKTU

  1. co nejpodrobněji popište Vaše kolo/produkt
  2. barva, velikost rámu a kol
  3. drobné doplňky
  4. jakékoliv znaky

DOKLAD O KOUPI/ZÁRUČNÍ LIST

  1. kliknutím na tlačítko můžete nahrát doklad ke kolu/produktu
  2. uvidíte ho jen vy a Váš prodejce
  3. budete ho mít vždy při ruce (reklamace/ztráta)
  4. nejvýše můžete vložit 1 soubor o velikosti 1MB
  5. .jpg či .png

OBRÁZKY VÝROBKU

  1. zde máte možnost vložit obrázky pro identifikaci předmětu
  2. doporučujeme nafotit autentické obrázky
  3. nejvýše můžete vložit 5 souborů o velikosti 2MB (u každého)
  4. .jpg či .pn


Protect6 label

Complex service system with the intelligent label

Product registration